Škola života    populárně-vzdělávací cyklus besed a seminářů 

Novinky

arr3O Škole životaProjekt Škola života utváří besedy, přednášky a semináře českých i zahraničních lektorů pořádané v...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

KONTAKTY

Mario Večerek (UNUECO, o.s.)
www.unueco.cz
mario@unueco.cz

Novinky


Aktuální informace a další inspirace naleznete ve skupině Škole života na Facebooku.


plakát květen

Připravujeme:

beseda o zakládání škol

Komunitní školy: současné zkušenosti a naděje do budoucna
16. 5. 2016 od 18 h. Divadlo Kampa
Zveme vás na poslední besedu tohoto školního roku na aktuální téma komunitních škol. Se zástupci komunitních škol budeme diskutovat o jejich aktuálních zkušenostech i o tom, jak vidí situaci komunitních škol a domácího vzdělávání do budoucna.

Daří se průvodcům v rodinách naplnit požadavky kladené na vzdělávání v RVP?
Jaké jsou konkrétní zkušenosti s realizací tvůrčí svobody v rámci individuálního vzdělávání?
Využívají průvodci dětí komunitních škol možností, aby se samy dále vzdělávali?
Je toto vzdělávání dostatečně kreativní nebo se blíží klasickému vzdělávání z učebnic?
Mají tyto komunitní školy dostatek dětí, aby v kolektivech vznikaly přirozené sociální vazby, které nacházíme ve třídě?
Jaké jsou rozdíly mezi menšími soukromými školami a komunitními školami?
Daří se rodičům u vlastních dětí udržet jejich sebedisciplínu a dostatečnou vnitřní motivaci k učení?
Jsou výsledky dětí z individuálního vzdělávání srovnatelné s těmi, které vykazují jejich vrstevníci z běžných škol?
Jsou komunitní školy nadějí pro proměny klasických škol a nebo jsou pro ně ohrožením?
Jsou komunitní školy schopny udržet kvalitní podobu vzdělávání v rámci 2. stupně?
Jaký je očekáván vývoj komunitních škol - k rozkvětu nebo k zániku?
apod.

Na co by se měl ptát moderátor besedy? Ptejte se a pište dotazy, které Vás zajímají na adresu  jiri.sadil@duhovkainstitut.cz nebo do události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/968844776563565/
Hosté večera:

Judita Kapicová
Judita Kapicová (prezidentka Asociace pro domácí vzdělávání)

NIkola Křístek
Nikola Křístek (zakladatel sdružené školy Robinson a člen vedení Unie center pro rodinu a komunitu)

Katka Kotková
Kateřina Kotková (zakladatelka komunitní školy ZeMě, průvodkyně dětí)

Zdeňka Staňková
Zdeňka Staňková (aktivní člen SvobodaUčení.cz., spoluzakladatelka Neškoly)

Pavel Kraemer
Pavel Kraemer (zakladatel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, zakladatel Svobodné školy)

Markéta Zdeňková
Hudební doprovod: Markéta Zdeňková

Tomáš Feřtek
Průvodce večerem: Tomáš Feřtek

 

 

Uskutečnilo se:

Rodové školy záznam večera (Divadlo Kampa 31.3.2016)

S jarem přichází i spoustu akcí o vzdělávání a vrací se i besedy z cyklu Škola života a zde je záznam prvního letošního večera z 31. 3. 2016 v Divadle Kampa a tématem školy M. P. Ščetinina se tým Školy života vrací ke kořenům celého cyklu, který právě tematikou "ruské rodové školy" v roce 2009 začal.

Hosté:
Anna Tinclová a Oldřich Hozman vypráví o cestě, kterou podnikli v létě 2006 na Ukrajinu a do Ruska. Navštívili při ní rodové osady, školu Valerie Simelnikova na Krymu a školu akademika Ščetinina na Kavkaze.
Atmosféru večera dotvoří zpívání Jeroena Moese, legendárního holandského učitele zpěvu, který má velmi blízko k intuitivní pedagogice. Jeroen má vlastní kapelu, vystupuje na různých místech Německa. Vede pěvecké sbory. Dokáže pro zpěv nadchnout děti i dospělé. Na podzim jste ho někteří mohli zažít na pražském InoEduFestu.
Průvodci večerem: Pavel Kraemer a Mario Večerek

Zpracoval: Ludvík Hájek

 

Svoboda, hranice a respekt ve školách

24. 4. 2016 od 19 h. Divadlo Kampa
Hosté:
ScioŠkola (Jana Bartošová, Eusebio Llupi, Adam Železný, Barbora Hamrová)
ZŠ Duhovka (Ivana Janečková, Jindřich Kitzberger)
Da Vinci (Tomáš Svoboda)
ZŠ Stross - Letohradská, Waldorfské třídy s intuitivní pedagogikou (Tereza Hamáčková, Míchaela Dašková)
Donum Felix (Vladimír Dobeš, Lucie Dobešová)

Večerem provází: Bob Kartous
Hudební hosté: Jirka Mucha a Jana Balejová
Jak se daří naplňovat svobodu ve školách a jaké jsou hranice? Jak se daří v dětech pěstovat respekt ?
Mnoho nových škol prezentuje tytéž principy. Jaké to jsou a jak je pojímají zakladatelé a správci těchto škol se dozvíte na další z besed 5. cyklu Školy života.
Co poptávají rodiče současných školáků a na co by se měli vlastně ptát?

 

Průvodci večerem (slovem a písní):

Bob Kartous

Bob Kartous

 

Jirka Mucha a Jana Balejová

Jirka Mucha a Jana Balejová


Představujeme naše hosty:

Ivana Janečková (zakladatelka ZŠ Duhovka, s. r. o.)

Ivana Janečková
vystudovala Právnickou fakultu UK. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako „legal counsel“ pro společnost Nokia Czech Republic, s.r.o., se zodpovědností za střední a východní Evropu. V současné době studuje systemické koučování, pracuje na částečný úvazek jako právnička a stará se o syny Maxe, Šimona a dceru Julii. Jako spoluzakladatelka vzdělávacího systému Duhovka říká: „Moc si přeju, aby se do puntíku naplnilo naše motto Duhovka - školka šťastných dětí. Aby naši synové, ale i ostatní děti vzpomínaly na předškolní období jako na období, kdy měly možnost objevovat svět a být při tom sami sebou. Právě cesta k naplnění tohoto prostého přání nás dovedla až k založení vlastní mateřské školy."

Jindřich Kitzberger (ZŠ Duhovka, s. r. o.)

Jindřich Kitzberger

Vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK obor učitelství biologie a matematiky a poté rozvíjel své pedagogické schopnosti pět let jako učitel. V roce 1991 se stal ředitelem veřejné základní školy, na této pozici setrval téměř 16 let. V této době se ale zároveň hodně zajímal o vzdělávací politiku, pedagogiku, působil ve vedení rozmanitých asociací a sdružení (místopředseda Asociace pedagogů základního školství ČR, předseda Stálé konference asociací ve vzdělávání), vyzkoušel si práci lektora, byl členem různých poradních orgánů a komisí na celostátní i pražské úrovni. V letech 2007-2010 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako náměstek ministra. Od prosince 2010 pracuje v Duhovce.

Vladimír Dobeš (zakladatel Donum Felix)

Vladimír Dobeš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoluzaložil demokratickou školu Donum Felix v Buštěhradu a společnost Koventina pro podporu změny ve vztazích v rodině, ve firmě a ve škole. Pracoval a pracuje jako folkový zpěvák, ředitel neziskové organizace, expert OSN, starosta či lektor a učitel. Vystudoval fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze, environmentální management na Univerzitě v Amsterodamu a kreativní pedagogiku na pražské DAMU. Dlouhodobě spolupracuje s Lundskou univerzitou ve Švédsku. Ve škole Donum Felix se zaměřuje na principy a směřování školy a na její zahraniční vztahy, od otevření školy v září 2015 se podílí na jejím fungování.

 

Tomáš Svoboda (Škola da Vinci)

Tomáš Svoboda

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na UK se specializací na vytrvalostní víceboje. Je aktivním sportovec s medailovými umístěními v rámci MČR v plavání, triatlonu a duatlonu. Od roku 2014 je v reprezentaci pro olympijský triatlon. Získal praktické i teoretické znalosti v oblasti práce s vnitřní motivací, sebeovládáním a sebepoznáním prostřednictvím náročného tréninku, které rád dále rozvíjí i v rámci výuky na naší škole. Tomáš se věnuje trenérské činnosti s praxí v různých věkových i výkonnostních úrovních především v triatlonu, plavání, běhu a běhu na lyžích.

 

Tereza Hamáčková (ZŠ Letohradská)

Tereza Hamáčková

je vystudovanou arteterapeutkou, její cesta však vedla už od počátku k učení. Nyní je třetím rokem třídní učitelkou v intuitivních třídách ZŠ Letohradská. Je to škola, kterou budují především rodiče společně s učiteli. V intuitivní pedagogice našla nejsmysluplnějsim způsob jak s dětmi pracovat. Skutečná vnitřní svoboda dítěte, která je spoluvytářena tím, že se učitel snaží být především sám sebou, je to, co ji nejvíc zajímá a baví. A to je cesta k tomu, jak být silným, tvořivým a svobodně člověkem.

 

Michaela Dašková (ZŠ Letohradská)

Michaela Dašková

studovala výtvarná umění. Později, po absolvování tříměsíčního uměleckého rezidenčního pobytu v Rusku, se vydala jinou cestou. Začala učit, nejprve výtvarné umění, dospělé, pak děti na základní škole. Hledala však jiný způsob bytí a jiné uspořádání vztahů a hodnot v rámci školy - to objevila ve třídách s intuitivní pedagogikou na ZŠ Letohradská, kde v současnosti pracuje jako třídní učitelka první třídy. Navštěvuje seminář intuitivní pedagogiky.

Eusebio Llupi (ScioŠkola)

Eusebio Llupi

od 17 let se věnuje výuce převážně angličtiny (ale také francouzštiny a italštiny). Pracoval jako učitel na volné noze, ale i na různých školách a o víkendech si přivydělával provozováním své vášně, kterou je  je hudba. Ve ScioŠkole těží z faktu, že přichází z dosti odlišné kultury (z daleké Albánie) a napomáhá tak ke zvýšení povědomí o odlišnostech, zvycích a tradicích, které nás formují a které jsou zdrojem sebepoznání a základem pro “světoobčanství". Nejvíce ze všeho chce být průvodcem dětí při jejich směřování k autenticitě bytí.


Beseda o cestě po rodových osadách a školách v Rusku a Ukrajině

Návrat k přirozenému životu a obroda Slovanství
Škola M. P. Ščětinina na Kavkaze a V. Sinelnikova na Krymu
Megalitické stavby v Rusku

- volné vyprávění Anny Tinclové a Oldřicha Hozmana o cestě po rodových osadách a školách v Rusku a na Ukrajině

zpívání s Jeroenem Moesem, legendárním holandským učitelem zpěvu, který má velmi blízko k intuitivní pedagogice. Jeroen má vlastní kapelu, vystupuje na různých místech Německa. Vede pěvecké sbory. Dokáže pro zpěv nadchnout děti i dospělé. Na podzim jste ho někteří mohli zažít na pražském InoEduFestu.

Čtvrtek, 31. 3. 2016 od 18.00 hodin
Divadlo Kampa

Průvodci večerem: Pavel Kraemer a Mario Večerek

akad arch. Oldřich Hozman (1964)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v roce 1989 ukončil studium architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1988 studoval na Umělecko -průmyslové univerzitě v Helsinkách. Od roku 1990 pracuje jako svobodný architekt. Do své práce zahrnuje principy celostní architektury, jemných sil přírody, geomantie a rituály harmonizace prostoru. Zabývá se zdravými stavebními materiály. Navrhuje nízkoenergetické a ekologické stavby. Ve svých projektech používá kolektivní tvorbuarchitektonických modelů při společné práci se zadavatelem. Projektuje alternativní školy, chráněné dílny a terapeutická centra Přináší nové pohledy na územní plánování. Věnuje se rozvoji tvořivosti při práci se sochařskou hlínou. Přednáší u nás i v zahraničí na téma celostní architektura. V současné době studuje pátý ročník Akademie Rafael - školy umělecké terapie v Bratislavě.
(e-mail:  arc@arc.cz ,  www.arc.cz)


Anna Tinclová (1967)

Vystudovala gymnázium a střední průmyslovou školu oděvní. Navštěvovala školu vědomého rodičovství, kurzy osobního růstu mezilidské komunikace a práci se záměrem. Věnuje se zdravému a přirozenému způsobu života. V posledních osmi letech studuje pohybové umění eurytmii. Věnuje se pěstování a šíření rostliny "světelný kořen" a vitalizaci vody.
(e-mail:  anna.tinclova@seznam.cz,  www. svetelnykoren.cz)

 

Blog: Stalo se před 10 lety (1): Let(s)ní školy

Mario Večerek

Na vyprávění Oldy a Anny 31.3. 2016 do divadla Kampa se velmi těším. Nejen proto, že jsme se tehdy před 10 lety v roce 2006 ve Ščetininově škole na Severním Kavkazu setkali nebo protože z tohoto období jsem nenašel svůj deník ze stáže, který byl vždy plný zážitků. Zajímá mě, co oni zažili i cestou do školy a zpět. Navštívili totiž v Rusku a na Ukrajině několik zajímavých míst a to ještě 2 roky dříve než expediční týmy tzv. Rodových cest najely těmito zeměmi tisíce kilometrů.

Přestože jsem své zápisky nenašel, jsou tehdejší prožitky v mé mysli hluboce vryty. A pro dataci napomáhá to, že jsem tam jezdil pravidelně na podzim, resp. to, že různá setkání rozehrávala sled dalšího zajímavého dění, jenž se pokusím zde  nastínit.

ohlédnutí zpět

Když se ohlédnu, co se stalo před lety...

Kubáň je proslavena nejen místními kozáky, úrodnými nížinami s vinicemi či lázeňským městem Gelendžik, ale také horskými masívy Severního Kavkazu, nádhernými lesy s dolmeny a samozřejmě i ve světě ceněnou školou akademika Michaila Petroviče Ščetinina (dvakrát získala ocenění UNESCO). Krása místa je pro blahý pocit duše důležitá, ale to co mě tam každý rok lákalo nejvíc, nebyla jen krása hor, lesů a moře. To lze najít i blíže. Tím, co člověka oslovuje, jsou setkání s konkrétními lidmi a to zde se nebudu rozepisovat o tom, jak vyjímečným bylo každé setkání s M.P. Ščetininem.

Do Tekosu jsem v předchozí roky jezdil s manželi Trochtovými ze Slovenska. Ti však spolu s dalšími nadšenci (mj. s Michalem Smetankou, muzikantem, který první rok naší stáže ve škole představil, jak se vyrábí koncovka a na závěr uspořádal s lycejisty koncert) v létě roku 2006 připravili již další „letní školu“. Konala se na Spišsku. V roce 2005 dle inspirace Ščetininové školy jsme první letní školu uspořádali společně. S dětmi jsme tak strávili naplněný měsíc tvořivé činnosti, poznávání řemesel, přírody, tradic a především sama sebe ve spolupráci s ostatními. Opět to byla jedinečná setkání a pro mne i počátek spolupráce s dalšími „přírodními lidmi“ ze Slovenska (např. kuchařem Viliamem Rychnavským, Žiarislavem Švickým nebo Vladem Blaščákem, se kterým jsem se znal již z dřívějška ze Zaježové). Tehdy jsme pod vedením Vlada tvořili společně s dětmi sláměno-hlíněný domeček. V roce 2006 vytvořili dřevěný dům - různé technologie staveb stejně jako v Tekosu. Každý rok z poznatků a zážitků vznikla zajímavá učebnice o několika desítkách stran.

Letní škola

Letní škola

Chlapci ani děvčata se na letní škole rozhodně nenudili

Navíc se z těchto dětských účastníků rekrutovali ti, kteří utvořili skupinu skutečné školy. Manželé Trochtovi na jaře 2007 podnikli další cestu do školy a kromě již zmiňovaného Michala vzali s sebou prof. Mirona Zelinu, jenž je tvůrcem slovenské koncepce výchovy a vzdělávání Milénium. Domluvili se se Ščetininem, že první rok skupinka dětí začne studovat v Tekosu a dále se přesunou zpět do místa letních škol na Bindt. To byl nesmírně zdařilý počin - vytvoření experimentu státní školy v době, kdy každá alternativa na Slovensku (např. waldorfská škola) měla náročnou existenci a 10 let před tím než je zaznamenán (v Česku) velkých nárůst vznikajících inovativních škol! Bohužel, mediální protikampaň, kterou spustil jeden (z rozvádějících se) rodičů jednoho ze slovenských školáků a pochopitelná obava z velkých školních změn v podobě, jak má vypadat škola, v silně katolickém Slovensku vedla po 2 letech k uzavření této nové školy.

 

Stalo se před 10 lety (2): Setkání s hobitem, kozákem a dalšími "zázračnými bytostmi"

Já jsem v roce 2006 již druhým rokem pobýval na nádherné "samotě u lesa", kde rodina Motyčkova ve spolupráci s dalšími nadšenci připravovala internátní školu podobnou té ve vesničce Tekos. Potenciál místo na toto mělo. Doba však nebyla tomu nakloněna. Oproti Slovensku alternativy (Montessori, Waldorf) zde v klidu existovaly, avšak souvislost s Ruskem a velikost projektu vedly k tomu, že se školu zatím nepodařilo vytvořit. Alespoň ne tu pro děti. Podle inspirace letních škol na Slovensku a hlavně dle Ščetininovy školy jsme připravili originální podobu Haluzických radovánek. První se uskutečnily v létě roku 2006 a rok na to jsme k dětem přizvali navíc mládež ze 4 zemí (Česka, Slovenska, Ruska a Ukrajiny). Kolem jídelního stolu nás tehdy sedělo cca 70. Na fotografie z tohoto (evropským grantem podpořeného) projektu pod označením Letokruhy se můžete podívat na webu Haluzic. A také v roce 2006 jsem se vydal na Kavkaz již po třetí a po druhé spolu s Haluzickými.

Haluzické radovánky

Atmosféra Haluzických radovánek byla vždy jedinečná

Letokruhy

Během mezinárodní projektu Letokruhy jsme nacvičovali slovácký verbuňk na závěrečné vystoupení

Já jsem tehdy jel "svou cestou", přijel jsem a ubytoval se u hospodářky Ljuby, jako každý rok. Tam také již několik dnů byli Olda s Annou. Ljuba je paní velmi dbající na pořádek, ale také na klid hostů. Proto veškeré večerní hovory s mnoha zajímavými lidmi, které lákala škola a kteří byli též ubytování ve vesničce Tekos, se konaly jinde. O to větší pro mě překvapení bylo, když před 2 lety ve 2 hodiny ráno (při shánění ubytování pro 3 dospělé a 3 děti) Ljuba otevřela dveře s úsměvem a kytkou v ruce (měla ji k ránu někomu předat na svatbu). Tehdy nám pomohli studenti školy, kteří se v tu dobu "náhodou" procházeli nocí. Vzbudili hospodářku Natašu - právě v domě, kde se ubytovávala vždy výprava z Haluzic. Jen si představte, že vás někdo budí v noci, že by nečekaně chtěl u vás nocovat.

Ale zpět do 10 let vzdálené historie. Rád bych zmínil některá zajímavá setkání s externími lektory a vzácnými hosty školy. U Nataši byla letní kuchyň (i v tuto zářijovou dobu a ve vyšší nadmořské výšce bylo tam během dne příjemné teplo - jako u nás v létě; zvlášť osvěživě působila tamní zahradní sprcha), ve které se konaly velmi zajímavé noční hovory. Škoda, že kvůli nedokonalé ruštině nám mnohé informace unikaly. Ono léto jsme se například u Nataši setkali a povídali s Valerijem Chiltuninem (jeho žena je v Rusku známou autorkou knih s Montessori tématikou), finským novinářem žijícím v Moskvě. Představte si malého, vousatého a usměvavého "Hobita".  A ten nám vyprávěl např. o tom, jak navštívil mnoho eko-vesnic a rodových osad po celém světě. O 2 roky později jsem s tímto pánem měl tu čest navštívit eko-vesničku Kovčeg a také zajímavou školu Dimitrije Morozova pro děti - siroty (známější je jeho první škola - Kitěž).

 

Haluzické radovánky

Na Haluzických radovánkách nám vyprávěl také Oldřich Hozman

Další zajímavé setkání u Nataši se konalo, když po návratu z festivalu poblíž Gelendžiku v lesích říčky Ženi Milan "stopl" Vladimíra, který však netušil, že se mu do auta nadere 7 lidí, včetně dětí. Já tehdy odjel s festivalu dříve, byl jsem ten den ve škole. Nicméně jsem si nikdy toto setkání osadníků z rodových osad (sdílející kruhy mnoha témat a koncerty bardů) nenechával ujít. Vladimír měl dcery v rodové škole (starší z nich je nyní hlavní administrátorkou M. P. Ščetinina) a pocházel z rodu kozáků. Mluvil o zázračných schopnostech své babičky, která byla, podle jeho slov, tou "pravou kozačkou", ale i on sám (byť, prý, už kozákem není) byl obdařen, minimálně tím, že léčil mé nachlazení a sdělil mi, že se ještě uvidíme (což je málo pravděpodobné, ale uvidíme...).

 

Stalo se před 10 lety (3): Osudová dění a návaznosti

Tehdy v r. 2006 (stejně jako na první stáži ve Ščetininově škole) jsem dostal za úkol vést hodiny češtiny pro skupinku studentů. Mezi nimi byli kamarádi Martina Másilka, který v Tekosu pobýval s přestávkami dlouhodoběji od roku 2005 (mj. je průvodcem ve filmu Ruská rodová škola Viliama Poltikoviče, který v té době v produkci Maitrei vznikl. Mezi těmito studenty – „češtináři“ - byla Galja, která měla zájem přijet do Česka (Haluzic) a měla i velkou motivaci učit se češtinu (kamarád ji na fotce označil jako mladou Ivu Bittovou). Později mě Galja doprovázela na koncert bardů do Gelendžiku. Tehdy mě upoutalo vystoupení 2 z nich - Ukrajinci hrající na strunný hudební nástroj zvaný bandura. Koupil jsem si jejich CD a vůbec tehdy netušil, že za 3 roky jednoho z nich - Viktora Pašnyka pozveme do ČR coby ukrajinského účastníka mezinárodního projektu Jeden stvol - Proměny (hudební vystoupení připravená pod režijním dohledem Tomáše Kočka v Bílých Karpatech; účastníci byli z 6 zemí: Česko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko - www.unueco.cz). Projekt jsme uspořádali spolu s manžely Hradilovými: Světlanu Hradilovou (původem z Ukrajiny) poznal Martin, hádejte kde? Světlanu jsme pozvali jako účastníci mezinárodního setkání mládeže, které se v roce 2007 konalo v Haluzicích a neslo název Letokruhy (www.haluzice.cz). Tehdy ji zemřel muž a jak to tak bývá, když něco odchází, nové zase přichází. A to o tom se Světlaně jistě ani nezdálo. A také, jak je zvykem ve Ščetininově škole, když zprvu přijímáš a jsi žákem, tak později se stáváš učitelem (průvodcem). Toho Martin i Světlana se svým mužem Petrem dosáhli. Nejenže jsme spolu zorganizovali další projekt mládeže (zmiňované Proměny), ale též všichni zmínění s Martinem včele byli organizátory první rodové cesty (www.rodovacesta.cz). Na té jsme se opět v roce 2007 setkali - nejprve na Krymu v právě otevřené škole rodiny Valerije Sinelnikova a pak i ve Ščetininově škole. Velkým přínosem obou zmíněných projektů mládeže bylo, že na jejich základě (ovšem zcela neplánovaně) vzniklo několik smíšených slovanských rodin.

Proměny ve Lvově

Na pódiu ve Lvově – Ukrajinky (vlevo Světlana Hradilová), bandurista Viktor Pašnyk, s běloruským a ruským perkusistou. Na této fotografii 4 účastníci později založili 3 bilingvní slovanské rodiny ;-).

Vzpomínám si také, jak jsme před 10 lety s Oldou, Annou a Haluzickými podnikli z Tekosu výlet do místních lesů a za dolmeny. Tehdy mi Olda vyprávěl o jejich setkání s Valerijem Sinelnikovem na Krymu, u kterého měli zdravotní konzultaci. Poradil jim, že mají konzumovat dřín, jenž tam zrovna rostl a tak jsme jeho plody ochutnávali. Patřil jsem mezi čtenáře knih V. Sinelnikova a ještě jsem neměl tušení, že za 2 roky s ním na první rodové cestě budeme dělat rozhovor v jednom hotelu na břehu Černého moře. Překladatelkou a vydavatelkou těchto knih je Valentýna Lymarenko-Novodarská. Právě ji patří mé velké poděkování, že se informace o škole a o možnosti stáže ke mně dostaly, díky překladům knih ze série Zvonící cedry a její cesty do této oblasti rok před námi.

Po té, co Olda s Annou odjeli - je-li dál, tuším, na setkání slovanských občin a rodnověrců do Anapy, zůstal jsem u Ljuby z Čechů bydlet sám. Měl jsem možnost procvičovat svou ruštinu, ať už při pravidelné sobotní báni nebo při přípravě jídla v kuchyni. Tam jsem také rozmlouval s rodiči kluků ve škole. Maminka Antona z dalekého Tjumenu mi např. doporučila knihy (a také tři darovala) spisovatele Alexeeva. Rodiče Juraje mě zase pozvali, abych s nimi autem podnikl výlet na pláž, která se nacházela v 15 km vzdálené Archipo-Osipovce. Pokud jste viděli starší záznam z koncertu školy, tak Juraj je tím silákem, který na vystoupení točí kolem těla dvumetrovou kládou. Bohužel, tehdy nikdo nemohl vědět, že tento mladík v kavkazských zákrutách za pár let při autonehodě zahyne.

Tehdy jsem dostal osobní učitelku ruštiny - Aljonu z ukrajinského Charkova. Aljona byla štíhlounké děvče, ale jako mnohá děvčata v Tekosu měla přísný výraz ve tváři. A zatímco já se snažil vtipkovat, ona svůj přísný výraz ve tváři měnila jen tehdy, když se zaujetím vyprávěla o ruském jazyce. Když jsem ji rok na to potkal právě u říčky Ženi, tak to byla jako kdyby úplně jiná Aljona Až jsem ji zprvu nepoznal. Poznal jsem tvář, ale protože trochu přibrala na váze a pro její vřelé přijetí, jsem si to nedal do spojitosti s tehdejší mou učitelkou ruštiny. Až později - před 2 lety - jsem se dozvěděl, z čeho pramenilo její dojaté překvapení. Tehdy si děvčata vyšla na výlet k dolmenům a tajně snila, aby se tam objevili nějací chlapci. A tehdy se "náhodou" objevili ruští studenti ze školy - mezi nimi již zmíněný Sibiřan Anton - a z druhé strany Čech, který se zrovna brodil korytem říčky, kochal se krásami lesů a obdivoval místní vymleté vany, ve kterých jsem se tehdy asi i okoupal.

Další „náhodné“ setkání se stalo při našem rozhovoru na schodech s M. P. Ščetininem. Najednou zpoza rohu vyšla Jaroslava, kterou Ščetinin poprosil, zda by nás učila matematice. Kdyby tehdy vyšel někdo jiný i naše hodiny matematiky by vypadaly jinak. Když nám začala vyprávět o matematice, s nadšením nám líčila o svých matematických objevech. A my tehdy s velkým zaujetím poslouchali, jako kdybychom o matematice a geometrii slyšeli poprvé. „Trojúhelník je základem všeho,“ říkala a ukazovala nám trojici (trojúhelník) na mnoha příkladech. Její výklad nebyl jen o matematice, ale nesl přesahy do oblasti filozofie, religionistiky a dalších oblastí lidské činnosti. Bylo to něco, co ji v této škole nepředali, ona to objevila sama za sebe, ale v této škole to mohlo vyrůst.

Tekos

Tekos (jakož i další místa v Rusku) byla plna zázračných setkání. A o to zajímavější bylo, že se ona opakovala a to na jiných místech v následných kontextech (a některá vedla až ke svatbám - i já si vzal za ženu Ukrajinku – nikoliv zde popisovanou). Společným jmenovatelem oněch setkání byla Ščetininova škola. A díky tomuto jsme mohli utkat nový vzor skutečnosti - opravdu SETKAT něco velmi zajímavého. Ale o tom zase jindy. Teď vás vřele zvu do divadla Kampa na konci března, kdy Olda s Annou budou vyprávět o jejich putování a příbězích ze svých cest. Tak na viděnou!

 


Záznam z besedy se SM Cyril Mooney, PhD a dalšími hosty: ZDE

Newsletter Školy života - březen 2015: ZDE

Newsletter Školy života - duben 2015: ZDE


3. ročník Školy života na YOUTUBE:

*Škola života - Škola jako živý organismus (Div. Kampa 7.9.2013)* - 1. beseda

*Škola života - Jak rozvíjet děti do 3 let (Div. Kampa 21.2.2014)* - 7. beseda

*Škola života - Jak na bilingvní vzdělávání (Div. Kampa 20.3.2014)* - 8. beseda

*Škola života - Jak chodit do NEškoly (Div. Kampa 10.4.2014)* - 9. beseda; je vzpomínkou na nedávno zesnulého doc. Jaroslava Kalouse

Další z besed 3. ročníku Školy života nabízí videokanál Institutu Duhovka.

 

 

Uskutečnilo se:

Ukaž, co umíš

Kdy: 1. května 2015 od 9:00 do 16:00 (s přestávkou na oběd 12:00-13:00)

Kde: budova školy, Boleslavova ul., Praha (poblíž metra Vyšehrad)

Téma 1. setkání: Čím obohatit výuku na 1. stupni ZŠ

 

Z programu:

Vlasta Sládečková
Využití hry TIK TAK BUM v upevňování i/y

- tipy a náměty k využití dětské hry TIK TAK BUM - např. upevnění pamětného zapamatování řady vyjmenovaných slov, procvičení měkkých a tvrdých slabik. Pomůcka je velmi vhodná také pro výuku slovní zásoby ČJ u cizinců.
Jeden příklad:
- procvičení vyjmenovaných slov: na lístečcích jsou napsané slabiky např.  BY , BI , LI, LY, MY, MI ....
Děti sedí v kruhu a uprostřed je otočený jeden lísteček (např. BY). Zapne se bomba, která začne tikat. Děti si ji postupně posílají a říkají slova, která mají v sobě slabiku BY. Komu bomba vybuchne, vezme si lísteček a po skončení hry napíše tři slova se slabikou BY do sešitu.

Mario Večerek
Pohybové hry a mezipředmětové vztahy (čeština, matematika)

Využijeme tyče známe z her intuitivní pedagogiky, abychom se podívali na některé jevy z matematiky či češtiny, ale hlavně u dětí procvičili paměť, prostorovou orientaci, vnímání sebe sama i druhých, koordinaci pohybu, vnímání rytmu, pozornost i cvičení ticha.

Alena Knotková

Proradné a stále se pletoucí koncovky podstatných jmen aneb jak se je naučit správně ...
Ukázka práce s nejrůznějšími Montessori pomůckami i jinými materiály, které pomohou zapamatovat si správné psaní koncovek podstatných jmen.
Prezentace je zaměřená nejenom na podstatná jména, ale i na samotné pádové otázky, jejich pochopení, zapamatování a využití při určování správných koncovek...

 

Martina Kupilíková
Projekt Scientix - online materiály pro výuku matematiky a přírodních věd

Mezinárodní projekt Scientix byl vytvořen pro učitele matematiky a přírodních věd základních i středních škol napříč Evropou. Je určen učitelům, kteří mají zájem navázat spolupráci se zahraniční školou v rámci svých předmětů, účastnit se mezinárodních konferencí, bezplatně využívat online materiály pro výuku (např. online hra jako motivační prostředek), čerpat ze zkušeností učitelů ze zahraničních zemí nebo propojovat výuku s běžným životem kolem nás s (i bez) možností využití digitálních technologií.

Všichni účastníci si budou moci odnést inspirace, kontakty a také vyrobené pomůcky.

Registrace nutná do 30.4.2015 na adrese: jiri.sadil@duhovkainstitut.cz

S těmi, jenž mají zájem o prezentaci svých nápadů, bude potřeba dopředu dojednat podobu ukázky a případně i potřebné materiály k vyrobení pomůcky. Tito účastníci mají účast zdarma.

Účastnický příspěvek ostatních činí 50 Kč + drobné náklady na materiál.

Kapacita je velmi omezena (12 účastníků).

Budeme rádi, když se přihlásíte se svým příspěvkem!


JAK OBSTOJÍ ABSOLVENTI ALTERNATIVNÍCH ŠKOL V ŽIVOTĚ?
10. března 2015 od 18 hod. v divadle Kampa - SPECIÁL

- ZÁZNAM VEČERA K SHLÉDNUTÍ -

 

beseda s absolventy alternativních škol

  • Soukromá základní Škola hrou (Praha 6)
  • MŠ a ZŠ Montessori (Kladno)
  • Gymnázium PORG - Libeň (Praha 8)
  • Gymnázium Přírodní škola (Praha 7)
  • ZŠ waldorfská (Praha 5)
  • SOŠ waldorfská (Ostrava)

Průvodce večerem: Tomáš Feřtek

 

Anotace:

Jsou absolventi takzvaných alternativních škol jiní než ti z tradičních? Co jim jiný přistup ve vzdělávání do života dal? Mají šanci obstát na vysoké škole a v zaměstnání? Co pro ně bylo při “vstupu do života” obtížné? Vybrali by si tuto cestu znovu?

Přijďte se setkat s těmi, kteří prošli některou ze současných alternativních škol a zeptat se jich na to, co vás zajímá.

Hosté:
Markéta Zelená (Soukromá základní Škola hrou, Gymnázium PORG)
Lucie Jindrová (nyní PedF UK), Anna Rauferová (letos končí gymnázium, přechází na VŠ desingu), z publika Martin Raufer (tatínek), Kateřina Rosová (absolventka ZŠ, nyní VŠ) a pedagog školy Zdena Čížková (MŠ a ZŠ Montessori Kladno)
Matouš Glanc a Alžběta Glancová (Gymnázium PORG - Libeň a zároveň absolventi 1. st.ZŠ waldorfská Praha Jinonice)
Ondřej Solnička (Gymnázium Přírodní škola)
Peter Gorny, student medicíny (SOŠ waldorfská Ostrava, SŠ-Waldorfské lyceum Praha)
Lada Fialová (uvede záznam rozhovoru se studentkou školy M.P. Ščetinina)

 


Tekos

ZDRAVÍ A ŠKOLA - videozáznam večera dostupný na tomto odkazu

“Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomností nemoci či slabosti.”, definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku1948

Co znamená zdravé prostředí školy?, Je třeba sedět v lavicích?, Můžou se děti plnohodnotně vzdělávat třeba i v lese?, Jak vytvořit podnětné prostředí ve škole?, Jak mohou vypadat rodinné (komunitní) školy?, apod.

Hosté:
Alena Laláková, speciální pedagožka, psychoterapeutka a ředitelka organizace Jeden strom,
Michaela Formanová, spolutvůrkyně a průvodkyně lesní školky a školy ZeMě,
Jan Hlaváč, průvodce dětí v komunitní školu Zeměkvítek pro předškoláky a školáky 1.-5. třídy,
Dr. Lucie Fojtíková, Institut vzdělávání a osvěty, který vzdělává v oborech v oblasti holistického a zdravého přístupu k životu,
Dr. Lenka Slavíková, odbornice v oblasti rozvoje osobnosti, harmonie a zdraví pro děti i dospělé.


Besedou provází: Tomáš Feřtek (EDUin)
Hudba: Jan Hlaváč (Zeměkvítek)

Vstupné: 200 Kč / studenti 100 Kč
Předprodej: Institut Duhovka (kapacita 80 míst)

 

Montessori

 

Montessori jako nástroj pro moderní vzdělávání - Přednáška a beseda s Dr. Elizabeth Coe

Institut Duhovka Vás srdečně zve na přednášku a besedu s Dr. Elizabeth Coe na téma Montessori jako nástroj pro moderní vzdělávání. Dozvíme se, v čem montessori pedagogika odpovídá moderním nárokům na vzdělávání a jak si stojí ve srovnání se současnými vědeckými výzkumy.

Elisabeth Coe, Ph.D. je montessori pedagožkou s více než 40letou praxí. Získala certifikáty v oblastech Early Childhood, Elementary I/II, Secondary I/II a Administrators od Americké Montessori Společnosti (AMS). Je bývalou ředitelkou AMS a stále je činná coby člen představenstva. Aktuálně působí jako výkonná ředitelka střední montessori školy The School of the Woods a Houston Montessori Teacher Education Center v Texasu, které již přes 40 let poskytuje montessori vzdělání pedagogům na všech stupních. Elisabeth je autorkou řady článků s montessori tématikou a je celosvětově uznávanou přednášející. Za svůj celoživotní přínos k šíření montessori pedagogiky získala v roce 2008 ocenění "AMS Living Legacy".

Přednáška proběhne ve čtvrtek 30. října 2014 od 18 hod. ve Velkém sále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, M.D.Rettigové 4, Praha 1. Překlad do češtiny je zajištěn. Vstup je ZDARMA.

Info: http://www.duhovkainstitut.cz/o-institutu/novinky

Pozvánka zde: http://www.pedf.cuni.cz/files/file/PR/Elizabeth%20Coe_pozvanka.pdf

DVD - JAK rozvíjet děti do 3 let? záznam z 21.4.
DVD - ŠŽ 3: Jak rozvíjet děti do 3 let?

Cena 100 Kčvečer první: RUSKÁ RODOVÁ ŠKOLA Když ruský
DVD - ŠŽ 1 - 1. Ruská rodová škola

Cena 100 Kčvečer druhý: INSPIRACE PŘÍRODOU A PŮVODNÍMI
DVD - ŠŽ 1 - 2. Inspirace přírodou a původními tradicemi při výchově dětí

Cena 100 Kčvečer třetí: WALDORFSKÁ ŠKOLA V ČESKÝCH ZEMÍCH
DVD - ŠŽ 1 - 3. Waldorfská škola v Českých zemích

Cena 100 Kčvečer čtvrtý: ŠKOLA ŽIVOTA A HUMÁNNÍ PEDAGOGIKA
DVD - ŠŽ 1 - 4. Humánní pedagogika, Šalva Amonašvili, Rodinné školy

Cena 100 Kčvečer pátý: PEDAGOGIKA M. MONTESSORI - MINULOST,
DVD - ŠŽ 1 - 5. Pedagogika Marie Montessori

Cena 100 Kčvečer šestý: ŠKOLA KOMENSKÉHO VE 21. STOLETÍ
DVD - ŠŽ 1 - 6. Škola Komenského ve 21. století

Cena 100 Kčvečer sedmý: INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA - ANEB "ŠKOLA
DVD - ŠŽ 1 - 7. Intuitivní pedagogika

Cena 100 KčSo 8.10. 2011 – beseda: POČETÍ A POROD + film –
DVD ŠŽ 2 - 1. beseda: POČETÍ A POROD

Cena 100 KčPá 22.11. 2013 – beseda: JAK na komunikaci
DVD ŠŽ - 3: JAK na komunikaci?

Cena 100 KčSo 7.9. 2013 – beseda: Škola JAKo živý organismus
DVD ŠŽ - 3: Škola jako živý organismus

Cena 100 KčPá 6.12. 2013 – beseda: JAK se respektovat?
DVD ŠŽ - 3: JAK se respektovat?

Cena 100 Kč


 

YTgzZjZi